Qualitat ambiental

Posted on gen. 20, 2015 |


Qualitat ambiental
  • Sistema de Gestió Ambiental
  • Auditories Ambientals
  • Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental
  • Determinació de l’Estat Ecològic de Sistemes Naturals

Sistema de Gestió Ambiental EMAS

Assessorem en la implementació del Sistema de Gestió Ambiental EMAS per a les empreses i organitzacions que voluntàriament desitgin acollir-s’hi, d’acord amb la Norma ISO 14001.

Efectuem l’Anàlisi Ambiental preceptiva per sol·licitar el registre com a Entitat o Organització adherida al Sistema EMAS.

Realitzem Auditories Ambientals externes i orientem en les internes.

Elaborem la Declaració Ambiental de l’EMAS.

Tramitem els documents necessaris per al reconeixement i registre del Sistema EMAS davant l’autoritat competent.

 

Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental

Assessorem i tramitem el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.

Es tracta d’un sistema d’etiquetatge ecològic oficial i voluntari que atorga la Generalitat de Catalunya.

És un sistema de certificació adaptat a la norma ISO 14024 del mateix nivell que l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental posa en valor d’ecoeficiència i la responsabilitat ambiental de les empreses, cosa que els atorga una major competitivitat.

 

Determinació de l’Estat Ecològic de Sistemes Naturals

Avaluem l’estat ecològic d’espais naturals (sotmesos a explotació o no) i determinem el grau de qualitat ambiental utilitzant indicadors biològics, mitjançant metodologies estandarditzades a nivell català, espanyol i europeu, oferint rangs de qualitat d’acord amb aquestes metodologies.