Gestió d’espais naturals

Posted on gen. 20, 2015 |


Gestió d’espais naturals
  • Gestió delegada
  • Gestió compartida
  • Assessorament

Sovint els propietaris de finques rurals o d’espais naturals, ja siguin de titularitat pública o privada, coneixen o intueixen que els seus territoris contenen determinats elements o valors naturals d’interès (ambientals o paisatgístics), però no saben com fer-s’ho per conservar-los i, fins i tot, millorar-los.

A Entorn XXI ens encarreguem d’estudiar els components naturals d’aquests espais i, un cop coneguts, presentem als propietaris una proposta de gestió que pot ser de tres tipus:

1-Compartida entre la nostra empresa i els amos de les finques
2-De gestió exclusiva per part dels titulars dels espais, però amb assessorament d’Entorn XXI
3-De gestió principal per part de la nostra empresa, però amb autorització o vist-i-plau de la propietat de la finca.
Tots els tipus de gestió descrits tenen com a principal objectiu el d’aconseguir una preservació o millora dels valors naturals que contenen els espais.

En cas de propietats sotmeses a règim d’explotació o producció, les gestionem compatibilitzant la conservació o millora dels valors naturals amb l’ús actual de la finca.”