Compostatge domèstic

Posted on gen. 20, 2015 |


Compostatge domèstic
  • Campanyes de compostatge domèstic
  • Cursos i tallers de compostatge domèstic
  • Assessorament tècnic en compostatge domèstic
  • Accessoris i materials per a la pràctica del compostatge domèstic

El compostatge és un procés natural de transformació de les restes orgàniques en el que s’obté un recurs molt valuós: el COMPOST, un adob orgànic i natural apte per a tot tipus de plantes i conreus.

A través del compostatge oferim solucions adequades i sostenibles, tant des del punt de vista econòmic com ambiental, al tractament de les restes orgàniques produïdes per múltiples activitats humanes, que poden ser generades per empreses, Administracions Públiques, establiments d’hostaleria, entitats de tipologia diversa, càtering, centres educatius, famílies (compostatge domèstic), etc.

Consulta el nostre catàleg, accessoris i preus.