Qui som


Salvador Cid

Salvador Cid

Gerent - Biòleg

Llicenciat en Biologia

Més de 20 anys d’experiència en els següents camps:
Compostatge domèstic: assessorament, cursos, tallers, campanyes, seguiments, etc.
Determinació de la qualitat ecològica de sistemes aquàtics continentals utilitzant indicadors biològics. Especialitat en índexs basats en macroinvertebrats aquàtics.
Educació ambiental: cursos o tallers on es tracten totes les temàtiques ambientals. Dissenya formació per a centres educatius, entitats, associacions, empreses, etc.
Pèrit especialitzat en dictàmens ecològics per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Informes ambientals sobre fauna, flora, hàbitats, etc.
Gestió d’espais naturals per a millorar el seu estat de conservació o per preservar espècies protegides de fauna o flora.
Estudis ambientals de tipus general. Especialitat en Avaluació d’Impacte Ambiental i Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística.

Lluïsa Arranz

Lluïsa Arranz

Enginyera de l'Edificació i Dissenyadora d'Interiors

 

Graduada en Ciències i Tecnologies de l’Edificació

Graduada en Arts i Oficis, especialitat Disseny d’Interiors

Màster en Laboratori de la Vivenda Sostenible del segle XXI

Amb experiència en:

Rehabilitació de vivendes. Projectes i direcció de les obres.

Estudis físic-constructius, peritatges i diagnosi de patologies.

En locals comercials i vivendes. Redacció d’informes documentats per a la Generalitat de Catalunya i millora de vivendes amb greus problemes constructius en barris degradats.

Manteniment d’instal·lacions. En despatxos, locals comercials i vivendes.

Documentació. Certificats d’Eficiència Energètica (CEE), Informes Tècnics de l’Edifici

– Col·laboració amb estudis d’arquitectura. En obres de nova construcció.

– Col·laboració en obres de Bioconstrucció. Amb terra estabilitzada.

Patrimoni construït. Amb l’Associació UNESCO Garraf.

– Disseny d’elements amb materials reciclats i reciclables per a instal·lacions

Ensenyament. En Centres de Formació Ocupacional.

Consulta el projecte: Proyecto cubiertas mosaico. Hagamos sostenibles nuestras cubiertas. Barcelona + sostenible: proyectos por el clima.